( தந்தை பெரியார் அவர்கள் )
( 17-09-1879 - 24-12-1973 )

'பெரியார் 1000' ஒரு பார்வை...


"பெரியார் தம் தத்துவங்கள், வாழ்க்கை நிகழ்வுகள், அவரது பொதுத் தொண்டு, கொள்கைப் பயணம் ஆகியவை பற்றி இளைய தலைமுறையினரும் அறிந்து அவர் வழி நடப்பது அவசர, அவசிய தேவையாகும். அதை நடைமுறைப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் வெளிவரும் இந்த பெரியார் 1000 என்ற வினா-விடை நூல் ஒரு அரிய தொகுப்பாகும்", என்று தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் பெரியார் 1000 நூல் முன்னுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளதை செயலாக்கிடும் வகையில், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் இப்போட்டி தொடங்கப்பட்டது.மேலும்

இந்த ஆண்டு சிறப்பம்சங்கள்


பங்கேற்க தகுதி : 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12 வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள்.

பதிவுக் கட்டணம் : பதிவுக் கட்டணம் (ரூ.50/)-அய் செலுத்தி முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்..

தேர்வுக்குரிய பாடம் : முன்பதிவு செய்துள்ள மாணவர்களுக்கு தந்தை பெரியார் பற்றிய ஆயிரம் செய்திகள் வினா-விடை வடிவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு கையேடு வழங்கப்படும். அதிலிருந்து 45 வினாக்களைக் கொண்ட தேர்வு நடைபெறும்.

விடைத்தாள்: விடைத்தாள் 'Coding Sheet' வடிவமைப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். 45 வினாக்களைக் கொண்ட வினாத் தாளில், ஒவ்வொறு வினாவுக்கும் 4 விடைகள் (A, B, C, D)என கொடுக்கப்பட்டிருக்கும்.சரியான விடையைத் தெரிவு செய்து ,விடைத்தாளில் அதற்குரிய எழுத்தை முழுமையாக நிழலிட்டு நிரப்ப வேண்டும்.இறுதியாகக் கேட்கப்படும் வினாவிற்கு விளக்கமான விடை (எழுத்தில்) அளிக்க வேண்டும்.தவறான விடைக்கு மதிப்பெண் குறைப்பு இல்லை.கொள்குறி வினாவிற்கு தலா ஒரு மதிப்பெண் வீதம் 45 மதிப்பெண்களும், எழுத்து வினாவிற்கு 5 மதிப்பெண்களும் மொத்தம் 50 மதிப்பெண்களும் தேர்வு நடைப்பெறும்.

தேர்வு மொழி : தமிழ் / ஆங்கிலம்.